Om terapien Trikvetra Helse tilbyr:

Forstå og arbeid med dine indre følelser og begrensninger. Ofte vil arbeid med gamle ubehaglige opplevelser løse opp i problemer du kan ha i dag, enten de er fysiske eller psykiske. Sammen finner vi dine triggere og løser opp i dem.


Jeg benytter tankefeltterapi. Tankefeltterapi er en kombinasjon av vestlig kognitiv tilnærming med østens lære om kroppens energibaner(meridianer). På samme måte som ved akupunktur og akupressur benytter tankefeltterapi meridiansystemet. Forskjellen ligger i at vi i hovedsak stimulerer 14 akupunkter med lett fingerbanking. Ved å stimulere akupressurpunkter mens vi har en aktiv følelse vil vi ofte merke at følelsen forandrer seg eller forsvinner. 


For ulike psykiske og fysike problemer er det utviklet bestemte rekkefølger av punkter som bankes, kalt en algoritme. Ved bestilling av en time eller et selvhjelpskurs vil du få innføring i de mest brukte algoritmene. Når du skal bruke dem og hvordan du får mest ut av dem.

Bedre Helse med tapping
spørreteknikker

Ved bestilling av et Selvhjelpskurs 5 x 90 minutter inngår det en responderingsgaranti! Hvis du ikke kjenner noen effekt allerede etter første time kan du avslutte kurset uten å betale noe som helst! 

Aktuelle problemer 

Psykiske plager

PSYKISKE PLAGER


Traumer

Angst

Depresjon

Fobier

Tvang 

Spiseforstyrrelser

Fysiske plager

FYSISKE PLAGER


Hodepine/migrene

Allergi

Smerter og spenninger

Fibromyalgi


livssituasjon

LIVSSITUASJON


Samlivsproblemer

STRESS!

Sorg

Søvnproblemer

livsstilsendring

LIVSSTILSENDRING


Avhengighet

Røykeslutt

Slanking

Prestasjonsforbedring

Konsentrasjonsproblemer


Dette er kun eksempler på hva som kan behandles, har du andre plager en det som er listet opp vil du fortsatt kunne bruke og få nytte av terapeutisk tapping.

Slik jobber vi med problemeneTankefeltterapi kombinerer østens kunnskap om kroppens energibaner/meridianer med vestens kunnskap om psykologi.


spørreteknikker
terapeutisk tapping
lær teknikken selv!

Spørreteknikker


Spørreteknikker bruker vi for å komme dypere inn i følelsen eller problemet, og for å lete etter årsaken bak. Det kan være situasjoner i barndommen eller noe du har lært av foreldre/andre omsorgspersoner. Ofte har problemene en årsak med mange triggere som utløser følelsen. 

Terapautisk Tapping

 

Når vi har funnet en problematisk følelse og aktivert følelsen begynner vi å stimulere akupunkter i en bestemt rekkefølge. På den måten aktiverer vi kroppens evne til å hele seg selv. Følelsen kan ofte oppleves at endres på sekunder, men for andre kan det også ta lengre tid. Målet er at den uønskede følelsen dempes eller blir borte.

Lær og bruke teknikken selv!

 

I løpet av en behandling vil du få veiledning i hvordan du kan behandle deg selv. Et minikurs gir deg verktøyene du trenger for å senere møte og behandle nye problemer og utfordringer selv, i tillegg til at vi vil behandle de problemene/plagene du har i dag mens du lærer deg teknikkene. 

Norges Landsforbund Av Homøopraktikere

Norges Landsforbund av Homøopraktikere


Jeg er medlem i NLH, dette er en sikkerhet for deg som pasient og meg som din terapeut! Som medlem i NLH er jeg registrert i Brønnøysundregistrenes register over utøvere av alternativ behandling. Dette gir meg plikter ovenfor deg som min pasient, og du kan være trygg på at du har kommet til en seriøs aktør.


Norges Landsforbund av Homøopraktikere er et bransjeforbund som samler viktige faggrupper innen alternativ medisin. Organisasjonen er godkjent av helsedirektoratet, og sørger for at de som søker medlemskap oppfyller fagkrav og retningslinjer.

NLH fungerer også som en klagenemd for pasienter 


Som medlem i NLH plikter jeg til:

-Følge organisasjonens retningslinjer for alternativ behandling

-Oppfyller deres fagkrav

-Er underlagt lover og regler om alternativ behandling og markedsføring

-Har en gyldig ansvarsforsikring

-vedlikeholder og fornyer min faglige kompetanse

-holder meg orientert om gjeldene lovverk


Dette skal gi deg trygghet på at du har kommet til en seriøs aktør!

-


Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Mats Steinsland 

Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Org.nr: 929 430 387

Følg oss på

Copyright © All Rights Reserved