Ta kontakt for veiledning, coaching og terapeutisk tapping.

 
 
 
 
 

Veiledning

Norges Landsforbund Av Homøopraktikere

Jeg er medlem av Norges Landsforbund av Homøopraktikere


Jeg er medlem i NLH, dette er en sikkerhet for deg som pasient og meg som din terapeut! Som medlem i NLH er jeg registrert i Brønnøysundregistrenes register over utøvere av alternativ behandling. Dette gir meg plikter ovenfor deg som min pasient, og du kan være trygg på at du har kommet til en seriøs aktør.


Norges Landsforbund av Homøopraktikere er et bransjeforbund som samler viktige faggrupper innen alternativ medisin. Organisasjonen er godkjent av helsedirektoratet, og sørger for at de som søker medlemskap oppfyller fagkrav og retningslinjer.

NLH fungerer også som en klagenemd for pasienter 


Som medlem i NLH plikter jeg til:

-Følge organisasjonens retningslinjer for alternativ behandling

-Oppfyller deres fagkrav

-Er underlagt lover og regler om alternativ behandling og markedsføring

-Har en gyldig ansvarsforsikring

-vedlikeholder og fornyer min faglige kompetanse

-holder meg orientert om gjeldene lovverk


Dette skal gi deg trygghet på at du har kommet til en seriøs aktør!

-


Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Mats Steinsland 

Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Org.nr: 929 430 387

Følg oss på

Copyright © All Rights Reserved